Dilbǝra, ğǝmgin könülmü şad qılsan, vǝqtidir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Dilbəra, ğəmgin könülmü şad qılsan, vəqtidir
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiDilbǝra, ğǝmgin könülmü şad qılsan, vǝqtidir,
Bu yıxılmış könlümü abad qılsan, vǝqtidir.

Xeyli müddǝtdir ki, könlüm eşğlǝ viranǝdir,
Şimdi ol viranǝni abad qılsan, vǝqtidir.

Ey şǝhi-lütfü kǝrǝm, bir gǝz, eşit fǝryadimi,
Bǝnd içindǝn bǝndǝni azad qılsan, vǝqtidir.

Firqǝtin dövrindǝ çǝkdim möhnǝtü cövrü cǝfa.
Şimdi vǝslin yoluna irşad qılsan, vǝqtidir.

Çünki dǝrdi-eşqini olmaz nihan etmǝk onun,
Ey Xǝtai, dǝrd ilǝn fǝryad qılsın, vǝqtidir.