Dilbǝra, şǝmsüz-zühadür şöleyi-rüxsariniz

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Dilbarə, şəmsüz-zühadür şöleyi-rüsxariniz
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiDilbǝra, şǝmsüz-zühadür şöleyi-rüxsariniz,
Ayǝti-Tahavü Yasin surǝti-didariniz.

Qamǝtin Tuba durur, Nun vǝlqǝlǝmdir qaşların,
"Hazihi-cǝnnatü ǝdnin" lǝli-şǝkǝrbariniz.

Surǝyi-Vǝlleyl zülfin, gözlǝrin "nǝmülbǝsǝr",
Leyk "sübhanǝllǝzi, ǝsra" durur ǝsrariniz.

Sureyi-Tǝviz oxurmǝn, dǝmbǝdǝm ixlas ilǝn,
Ta ki, hüsnini bǝladǝn saxlasun cǝbbariniz.

"Qüll-kǝfa" billah-durur, zikri Xǝtai xǝstǝnin,
Hǝq bilür kim, "sümmǝ vǝchüllah"dir, didarınız.