Dilbǝra, dildǝ sǝnin mehri-rüxün can kimidir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Dilbəra, dildə sənin mehri-rüxün can kimidir
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiDilbǝra, dildǝ sǝnin mehri-rüxün can kimidir,
Şǝrbǝti-lǝli-lǝbin dǝrdimǝ dǝrman kimidir.

Baği-hüsnindǝ boyun sǝrvi-xuraman dedilǝr,
Zülmǝt içindǝ lǝbin çeşmeyi-heyvan kimidir.

Taki sǝndǝn düşǝli ayrı, ǝya ruhi-rǝvan,
Gözümün yaşı mǝnim qǝtreyi-baran kimidir.

Ruyi-muyin görǝli fürqǝti-hicranda nǝ ğǝm,
Zülfü-ruyin sǝnǝma, şǝmi-şǝbistan kimidir.

Bu Xǝtai düşǝli söhbǝti-vǝslindǝn iraq,
Bağrı büryan kimiyü gözlǝri giryan kimidir.