Dilbǝra, eşqi-rüxün daim bu can üstündǝdir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Dilbəra, eşqi-rüxün daim bu can üstündədir
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiDilbǝra, eşqi-rüxün daim bu can üstündǝdir,
Bir gülǝ nisbǝtdir ol kim, gülsitan üstündǝdir.

Şol münǝvvǝr çöhrǝnin qatindǝ kǝmtǝr zǝrrǝdir,
Gǝrçi xurşidin mǝqami asiman üstündǝdir.

Eşqinǝ seyd olalı hǝr dǝm bu canım qǝsdinǝ,
Qaşü gözün dilbǝra, tirü kǝman üstündǝdir.

Gǝrçi derlǝr mahi-taban nur alur xurşiddǝn,
Nuri-hüsnin afitabi kün-fǝkan üstündǝdir.

Dövlǝti-vǝslin dilǝr miskin Xǝtai hǝr zaman,
Xaki-payintǝk mǝqami asitan üstündǝdir.