Dilbǝra, hüsnini sane afitab etmiş durur

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Dilbəra, hüsnini sane afitab etmiş durur
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiDilbǝra, hüsnini sane afitab etmiş durur,
Bilmǝzǝm neçün gözümdǝn dǝr hicab etmiş durur.

Gǝl, xumarǝm, yaz mǝni vǝslin meyindǝn, ey pǝri.
Şol şǝrabın hǝsrǝti bağrım kǝbab etmiş durur,

Ta yaman göz dǝymǝyǝ, ey mah, hüsnin bağına,
Hǝqtaala zülfini pǝrri-ğürab etmiş durur.

Hafizi-Quran tǝki, aşiqlǝr ǝzbǝr qılmağa,
Hǝq cǝmalın ayǝti ümmülkitab etmiş durur.

Ğǝm yemǝn könlüm ki, mǝskǝn buldu eşqin küncini,
Gǝrçi ol viranǝyi hicrin xǝrab etmiş durur.

Ey mǝhi-namehriban, sorma Xǝtai halını,
Firqǝtin ol xǝstǝyi tǝhti-turab etmiş durur.