Doldu gözüm qubari-səri-kuyi-yardən

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Doldu gözüm qubari-səri-kuyi-yardən
Müəllif: Sadıq bəy Əfşar
Mənbə: Sadiq bəy Əfşar. Şeirləri (Transfoneliterasiya və fotofaksimile). Bakı: Nurlan, 2010.s.66-67.

Doldu gözüm qubari-səri-kuyi-yardən,
Gör, gör nələr yetişdi bana ruzigardən.
Eşq atəşinə yanma, yakılma demək nədür,
Od macərasın istəmədi kimsə xardən.
Canandan ayrı təneyi-düşmən nədür bana,
Yox ictinabı kalbüdün səngsardən.
Tüşdüm mühiti-eşqəvü qurtarmağa bəni,
Mövci-bəla arayə çəkər bir kənardən.
Əğyarı mötəbər eləmək güc gəlür, nolur,
Gər tüşsə Sadiqi nəzəri-etibardən.