Dostdan xəbər gəldi genə, qullar yaraq etsün demiş

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Dostdan xəbər gəldi genə, qullar yaraq etsün demiş
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Dostdan xəbər gəldi genə, qullar yaraq etsün demiş,
Dirgənsünlər məşayixə, ər ətəgin dutsun demiş.

Bən sevərin şol qulumı yoqsul ola səbr eyləyə,
Bəndən ana yol eylədüm, me’racııma getsün demiş,

Şol qəhr ilə qazananlar gülə-gülə yedürənler,
Götürdüm pərdələrim, didaruma baqsun demiş.

Hər bir kişi dosta vara, ərməğanın dosta verə,
Anda bizi änmayanlar bunda da unutsun demiş.

Fani dünyədən keçərüz, baqi mülkinə köçərüz,
Ərməğan gərək(dür) dosta, yükü yükin dutsun demiş.

Ayudun Yunusa turşun, yüzini toprağa sürsün,
Ögüdın kəndüyə versun, oquduğuıı dutsun demiş.