Dostlar, könlüm diyarın etdi viran iztirab

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Dostlar, könlüm diyarın etdi viran iztirab
Müəllif: Qövsi Təbrizi


Dostlar, könlüm diyarın etdi viran iztirab,
Eylǝdi övraqi-tǝrkibim pǝrişan iztirab.

Hǝr kimi kim yandırar atǝş, yanar ondan betǝr,
Heylǝsin gǝr etmǝsin ol bǝrqi-cövlan iztirab.

Qǝtrǝ gǝr dǝrya üçün bitab olur mǝzurdur,
Bilmǝnǝm neçün qılır dǝryayi-ümman iztirab?

Mǝn demǝm kim durgilǝn axşamatǝk, ya sübhǝtǝk,
Belǝ amma etmǝ ey sǝrvi-xuraman iztirab.

Nǝqdi-can hǝr vǝqt ola axır sǝnǝ tǝslim olur,
Eylǝmǝ qǝtlimdǝ çox, ey namüsǝlman, iztirab.

Eşq tǝk getmǝkdǝ sübhi-vǝsl biaram olur,
Seyl tǝk gǝlmǝkdǝ eylǝr şami-hicran iztirab.

Hǝr biri bir rǝngilǝ Qövsi fǝğan kim, qıldılar,
Könlümü ab intizarü bağrımı qan iztirab.