Du zülfündǝn mǝnǝ bir mu gǝrǝkdir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Du zülfündən mənə bir mu gərəkdir
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiDu zülfündǝn mǝnǝ bir mu gǝrǝkdir,
Sǝnin vǝslindǝn ancaq bu gǝrǝkdir,

Könüldǝn getmǝz ol çeşmin xǝyalı,
Bǝli, Mǝcnunlara ahu gǝrǝkdir.

Cǝfavü cövrinizdǝn incimǝz dil,
Ki, xublar daima bǝdxu gǝrǝkdir.

Gözüm yaşın tökǝr mǝn ayağına,
Bǝli, sǝrv ayağında su gǝrǝkdir.

Xǝtai sözlǝrin sǝm etsün ol ay,
Ki, xublar guşinǝ lölö gǝrǝkdir.