Eşq ərinə dünyedə nə hərirü nə pal as

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Eşq ərinə dünyedə nə hərirü nə pal as
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Eşq ərinə dünyedə nə hərirü nə pal as.
Zira kim könlİ anun kibr ilə dutmadı pas.

Iş əməl ilə bitər, layiq olursa yetər,
Gərəksə üryan yüri, gərək isə gey atlas.

Dilər isən irəsin fərağət mənzilinə,
Var qənaət darində nəfsi boğazından as.

Nəfsi cüzi varlığın əqti-küllə ulaşdur,
Varbğlun yoqa dəgşür, qalmasun sendə həvəs.

Bu qamu taətlərün başı miskinligimiz,
Gəl imdi, Miskin Yunus, təmə’ün yayını yas.