Eşqdən dəvi qılan kişi hiç anmaya hirsü həva

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Divan (Fateh nüsxəsi) 2
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

Eşqdən dəvi qılan kişi hiç anmaya hirsü həva,
Eşq evinə girənlərə ayruq nə meylü nə vəfa.

tzzətü ərkan qamusı bunlardtır dünye sevgüsi,
Bənüm cəvabum sən ayıt, eşqə izzətimdür bəha.

Diliyilə eşq deyənlər bilməzlər eşq nəydügini,
Eşqdən xəbər ayıtmasun kim diinyə izzətin sevə.

Hər kim izzətdən keçmədi, aşiqlik böhtandur ana,
Keçəməz dost döşeginə atü qatır, yaxud dəvə.

Yunusa aşiq deyübən zinhar özənüb gelmogil,
Çoq bəzirgan peşman olur varıcağız uzun yola.