Ey Şanə, utan, türreyi-əfşanıma dəymə

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ey Şanə, utan, türreyi-əfşanıma dəymə
Müəllif: Ağababa Sağəri
Mənbə: Seyfəddin Qəniyev, 1918-Cİ İL ŞAMAXI SOYQIRIMININ AŞIQ, EL ŞAİRİ, ŞAİR VƏ ALİM ŞƏHİDLƏRİ. "Ozan dünyası" jurnalı, №1(22). 2015.

  
Ey Şanə, utan, türreyi-əfşanıma dəymə,
Canım çıxır, ol zülfi-pərişanına dəymə.

Etmə günümü qarə mənim, zülf, həzər qıl,
Çin-çin tökülüb, ol məni-sabahıma dəymə.

Ey sürmə, həya eylə, günüm eyləmə tirə,
Çeşmi-siyahi-nərgizi-fəttahıma dəymə.

Cənnət qapısın bağlama sən aşiqi-zarə,
Ey badi-səba, çaki-giribanıma dəymə.

Qoy canım çıxsın, mənə rəhm eyləmə, cərrah,
Əl vurma mənə, nabəki-peykanıma dəymə.

Yıxma evini Sağərinin, bad, həzar qıl,
Hər ləhzə əsib sibi-zənaxdanıma dəymə.