Ey gözüm nuri, qarari-düi-ürfan, getmə

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ey gözüm nuri, qarari-düi-ürfan, getmə
Müəllif: Məmo bəy Məmai


Ey gözüm nuri, qarari-düi-ürfan, getmə,
"Məhfili-üns" sənin canına qurban, getmə.

Sən ilə gülşəni-ümmiddə güllər açılır,
Qönçə tək etməgilən, gəl, ürəyin qan, getmə.

Sən ilə cəm idi bu silsileyi-alinəsəb,
Etmə bu silsiləni bari pərişan, getmə.

Gər tulu etməsə Xurşid camalın bir dəm,
Olu zülmətkədə bu Şişeyi-viran, getmə.

Olmasın nərgisi-bimarın bu dəm bimar,
Qılma bu dideyi-giryanımı giryan, getmə.

Yetsə hər dərd sənə ver məni-məhzunə onu
Kim, sənin dərdin olur dərdimə dərman, getmə.

Ziynəti-bəzmi-məhəbbətdi sənin göftarın,
Olma xamuş ki, xamuş olu yaran, getmə.