Ey günǝş, hüsnin xǝyalı, ta ki, könlümdǝn keçǝr

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ey günəş, hüsnin xəyalı, ta ki, könlümdən keçər
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiEy günǝş, hüsnin xǝyalı, ta ki, könlümdǝn keçǝr,
Qanlu yaşım nǝm tǝki dolmuşdur ondan sǝrbǝsǝr.

Nalǝlǝr kim, gecǝlǝr ta sübh olunca eylǝrǝm,
Qorxuram hicrindǝn anun razi-pünhanım açǝr.

Necǝ sǝrxoş olmasun dövrindǝn anun dilbǝrim,
Nǝrkizi-mǝstaniniz kim, su kimi qanım içǝr.

Leyli zülfinin ğǝmi qıldı pǝrişan ǝqlimi,
Eylǝ Mǝcnunǝm ki, Mǝcnun görsǝ hǝm mǝndǝn qaçǝr.

Çox yaşagil, çün mǝnǝ yar olmadın, ey sǝngdil,
Bu Xǝtai oldu qǝhrindǝn sǝnin zirü zǝbǝr.