Ey könül, hǝrcai yari ixtiyar etmǝk nǝdir?

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ey könül, hərcai yari ixtiyar etmək nədir?
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiEy könül, hǝrcai yari ixtiyar etmǝk nǝdir?
Yari-hǝrcai sözünǝ etibar etmǝk nǝdir?

Güli-xoşbu var ikǝn, ǝlim tikanǝ sürtmǝzǝm,
Kǝbki-rǝna var ikǝn, zaği şikar etmǝk nǝdir?

Dǝgmǝ bir cahil nigarın cövrini çǝkmǝk nǝdǝn,
Kǝrrǝ bir nakǝs ilǝ qövlü qǝrar etmǝk nǝdir?

Ahu gözlü bir sǝnǝm aslanları seyd eylǝmiş,
Ey müsǝlman, ahular şiri şikar etmǝk nǝdir?

Ey Xǝtai, sirrini sǝn dǝgmǝ yerdǝ söylǝmǝ,
Sirri aşiq dǝgmǝ yerdǝ aşikar etmǝk nǝdir?