Ey könül, sidqilǝ hǝr kim şah ilǝ yoldaş ola

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ey könül, sidqilə hər kim şah ilə yoldaş ola
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiEy könül, sidqilǝ hǝr kim şah ilǝ yoldaş ola,
Yüz gǝrǝk döndǝrmǝyǝ hǝr necǝ kim, yoldaş ola.

Yolu gǝr daş ola, gǝr yay ola, gǝr oxü qılınc,
Mürşidindǝn dönǝnin mǝnidǝ ismi laş ola.

Qul gǝrǝk tanıda öz doğruluğun hǝq yoluna,
Etiqaddan azmaya gǝr bayü gǝr qǝllaş ola.

Ey könül, cǝhd eylǝ gǝl, doğru yola gör şahı sǝn,
Aqibǝt qǝlbi çıxar hǝr kimsǝ kim, qǝllaş ola.

Ey Xǝtai, sidqilǝ bu şah ǝyağinǝ gǝlǝn,
Aqibǝt bir gün gümansız xǝlq içindǝ baş ola.