Ey pǝri, hüsnin sǝnin cani-cahandan yaxşıdır

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ey pəri, hüsnin sənin cahi-cahandan yaxşıdır
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiEy pǝri, hüsnin sǝnin cani-cahandan yaxşıdır,
Bǝlkǝ, ancaq can deyil, canü cahandan yaxşıdır.

Gǝrçi Yǝqubi zǝif etdi fǝraqi Yusifin,
Zǝf içindǝ ol dǝxi mǝn natǝvandan yaxşıdır.

Öymǝyin mahi-fǝlǝyin pǝrtövi-rüxsarini,
Ol pǝrinin hüsnü mahi-asimandan yaxşıdır.

Aşiqi viranǝdǝn mǝn etmǝ, ey ǝql ǝhli, kim,
Xǝstǝdil Mǝcnunǝ sǝhra xanumandan yaxşıdır.

Bu Xǝtai cu kǝnarında nǝ baxsın sǝrvǝ kim,
Qǝddi-dilcuyi onun sǝrvi-rǝvandan yaxşıdır.