Fəraqi-arizi-alın od salıb canə, billahi

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Billahi
Müəllif: Mirzə Hüseyn bəy Çakər


Fəraqi-arizi-alın od salıb canə, billahi,
Könül dərdi-fəraqindən dönübdü qanə, billahi.

Qılıb zülməti-zülfündə könüllər Xızır tək heyran,
Qəlbində talıb olmuş çrşməyi-heyvanə, billahi.

Əzizim, gözlərim hifz et ki, çox qan etməsin axır,
Bu qədri qan edən, vəhm et ki, düşsün qanə, billahi.

Görən dəm xalını, zülfün kəməndi-tar ilə tutmuş,
Salıb könül mülkünü, verməz danə, billahi.
 
Dəyib bəs ox ox üstə sineyi-məcruhə peykanın,
Dəxi yox, tab edin ol nəvəki-müjganə, billahi.

Təvafi-kuyin eylər ruzü şəb bu binavə könlüm,
Olubdu şöləyi-ruxsarın pərvanə, billahi.

Yüz il təclim edən-eşqi Qeysü Fərhada,
Özün aqil bilən Çakər olub divanə, billahi.