Fərsiz (Zülfüqar Əhmədzadə)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Beməxə (Fərsiz) (1931)
Müəllif: Zülfüqar Əhmədzadə
Uşaqlar üçün tərbiyəvi şeir


Talış dilində Azərbaycan dilində

Beməxə

Rəbədəli əyştəni,
Dasi, dimi şıştəni.
De jəqo nəho hordə.,
Odəmi zəhlə bardə.
Tanış hoqo çırk bedə.
Qa-qa bə məktəb şedə.
Kitob dəftər notəmiz,
Kəy divo karde riz-riz.
Bə das vıni kardə fo,
Bə çəşə və kardə to.
Zıki-bəloş emandə,
Çı kaq-kijə səmandə.
Səyko, pəyko ənqəle,
Ociz, zılə tanbəle.
Ranqış roqbıjın pıxə,
Harki vıtedə beməxə!

Fərsiz

Səhər tezdən durmur,
Əlin, üzün yumur.
Eləcə də nahar edir,
Adamın zəhləsin tökür (aparır).
Əyin başı həmişə çirklidir,
Qa-qa (qaqaş) məktəbə gedir.
Kitab dəftər natəmiz,
Evin divarı cız-cız.
Burnunu əlinə silir,
Göz önünə tüpürür.
Haray-həşir qoparır,
Toyuq-cücə dalıyca qaçır.
Başdan ayağa əngəldir,
Aciz, ağlağan, tənbəldir.
Rəngi olubdur solğun,
Hamı deyir fərsizdir!