Firqətindən, dilbəra, könlüm pərişan oldu, gəl!

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Firqətindən, dilbəra, könlüm pərişan oldu, gəl!
Müəllif: İmadəddin Nəsimi

Firqətindən, dilbəra, könlüm pərişan oldu, gəl!
Qıl kimi cismim mənim əz dərdi-hicran oldu, gəl!

Ta ki, sən gеtdin, mən oldum dərdiməndi-müstəmənd,
Dərdimə görklü camalın cana dərman oldu, gəl!

Qalmadı çеşmimdə nəm əzbəs ki, ağlarmən müdam,
Didəmin yaşı qurumaz, bəhri-ümman oldu, gəl!

Yoluna baş qoymuşam zarü nizarü хəstədil,
Еy təbibim, gəl ki, cismimdən cüda can oldu, gəl.

Firqətindən uş Nəsimi dəmbədəm qılır fəğan,
Ölürəm hicran qəmindən, cigərim qan oldu, gəl!