Görülsün indi

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Görülsün indi
Müəllif: Seyidnəzər Seydi
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.

Qorxu ede-edə riisvamız çıxdı,
Hər nə nəsib olsa, görülsün indi!
Zalım düşman axır yurdumuz yıxdı,
Çox yatdıq, yaranlar, dunılsun indi!

Mevlam vermiş bizə neçe qalam,
Qıtmam, Şerverdi, Xalaç, Gilanı,
Başdan ayaq yığıb elde olam,
Zalım bəy üstünə yürülsün indi!

Qeyrət edib şirin candan keçəli,
Qılıncdan qırmızı qanlar seçeli,
Düşman ilə aramızı açalı,
Bütün ol iqrara vanlsın indi!

Bir yerde top ile bayraq tikilsin,
Qoşun iki yandan səf-sef çəkilsin.
Kəlləler kəsilsin, qanlar tökülsün,
Arada qurd oynu qurulsun indi!

Əgər hər kim qorxu etsə canmdan,
Aynlmasm əyahnm yanından,
El qaçsa, aynlar xanımanından,
Doğm durub qılınc vurulsım indi!

Ağzımız bir etsek tükəl Ersəri,
Düşman gələ bilməz dəryadan bəri.
Hər iyidin savaş olsa hünəri,
Önümüzə salıb sürülsün indi!

Yağı olsa Salur, Sanğı Təkə,
Biz burda el olmaq oxşamaz yekə.
Boylə oturunca pul çəke-çəkə,
Bir qılınca qüwət verilsin indi!

Seydi deyər: qaymb, daşıb, cuş edib,
Bir beş gün gəzəli könül xoş edib.
Cərconu alarsaq basıb, boş edib,
Zalım əhli tamam qınlsın indi!