Gördük

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Gördük
Müəllif: Çoban Əfqan
Mənbə: Nəriman Həsənzadə. Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə. 7-ci cild. Bakı, "Prometey", 2014.

 
Məlum olsun əzizlərə,
Bu yay günü nələr gördük.
Kəndi soyan qaravullar,
Şıllaq vurub gülər gördük.

Haqqı-hesabı dandılar,
Bilmədilər nə qandılar.
El varıyla dolandılar,
Qurtdan çoban olar gördük.

Alsöyün! Əziz kimsənə,
Duamız var hər vaxt sənə.
İyidlikdə Kəsəmənə,
Biz səni tək gələr gördük.

Çoban Əfqan yazı bilməz,
Riyakarlıq düzü, bilməz.
Şair gizli sözü bilməz,
Məclislərdə çalar gördük.