Görmüşəm (Yəhya bəy Dilqəm)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Görmüşəm
Müəllif: Yəhya bəy Dilqəm
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. ISBN 9952-418-41-5

Belin nazik, qəddin suca, üzün gül,
Məlahəti sən cananda görmüşəm.
Gülüstani-Rəmdə tək şahipərdə
Nə mələkdə, nə insanda görmüşəm.

Müjganındı peykan, qaşmdı kaman,
Gözlərin cadudu, ey afəti-can,
Sən hüsndə, vəcahətdə novcavan,
Nə uqbada, nə cahanda görmüşəm.

Az bilmirsən camalının qədrini,
Görsə hilal elər aym bədrini,
Necə deyim, o zülfünün ətrini,
Nə bənövşə, nə reyhanda görmüşəm.

Hüsnün zinət verir xüldi-bərinə,
Pişivazə gəlir gözəllər yenə,
Zülfünün ətrini müşk ənbərinə,
Nə limuda, nə fincanda görmüşəm.

Dilqəm görsə ləbin, olmaz əfsana,
Ləbin nisbət şəhdə2, abi-heyvana,
Aqil alim görsə olar divana,
O xal ki, var zənəxdanda görmüşəm.