Gözə ol şəh yolidin özgə gubari bolmasun

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Gözə ol şəh yolidin özgə gubari bolmasun
Müəllif: Sadıq bəy Əfşar
Mənbə: Sadiq bəy Əfşar. Şeirləri (Transfoneliterasiya və fotofaksimile). Bakı: Nurlan, 2010.s.49.

Gözə ol şəh yolidin özgə gubari bolmasun,
Məndin özgə kimsəgə andin güzari bolmasun.
Gülşəni-kuyində kim, sərvi-qədi məvasidür,
Hər tərəf əşkimdin özgə cuybari bolmasun.
Köyməsün könlüm evün bivəch, ya Rəb, hicr odu,
Təndə bərqi-vəsldin özgə şərarı bolmasun.
Məndin özgə bolmasun məhrəm hərimi-bəzmdə,
Tən nəmidin özgə onda pərdədarı bolmasun.
Müntəzir bol kim, gəlür qətlünğə dersən, ey rəfiq,
Hər nə bolsa-bolsun, əmma intizarı bolmasun.
Dedi kim, bəzmində bolsun pərəstkarı, Sadiqi,
Leyk meyli-işrətü busü kənarı bolmasun.