Gülərmiş

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Gülərmiş
Müəllif: Aşıq Qurbani
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. ISBN 9952-418-41-5

Baxgilən fələyin ruzigarına,
Əyyam xoş keçəndə dövran gülərmiş.
Bəhrəli çağlarda, məhsul aymda,
Bağı bar verəndə bağban gülərmiş.

Bir baxtm yatıban bir ucalanda,
Tülək-tərlan olub, sar ov çalanda,
Məsəldi deyərlər: qurd qocalanda,
Tülkü meydan açıb, dovşan gülərmiş.

Qurbani, qəmlənmə, kərəm-kanı var,
Ədalət hakimin haqq divanı var,
Bu çərxi-fələyin nərdibanı var,
Yenən ağlayarmış, qalxan gülərmiş.