Gün üzrə ay tuluimi ya gün kəmanıdır

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Gün üzrə ay tuluimi ya gün kəmanıdır
Müəllif: Abbasqulu ağa Bakıxanov


Gün üzrə ay tuluimi ya gün kəmanıdır,
Ya qaşdurur bu cümləsi aşıq gümanıdır.

Cami-cahannümayə düşüb əksi-asiman,
Xalın səvadi əxtəri-bəxtim nişanıdır.

Göstərsə, yox əcəb, yədi-beyza Kəlimi-təb,
Hala ki, şaxi-güldə təcəlla zamanıdır.

Badi-səba əbirfişani-çəmənmidir,
Ya bustani-hüsn ruxün busitanıdır?

Şövqi-təranə, qüvvəti-pərvaz olurmu hiç,
Ol əndəlib üçün ki, qəfəs aşiyanıdır?

Dilbər bəyani-halim eşitməzsə, yox əcəb,
Pərva qılurmu əhli-cünun dastanıdır.

Qüdsi, üzari-zərdimi əşk etdi laləgun,
Bu gülşənin baharı, zəmani-xəzanıdır.