Gǝrçi gün xoşdur, vǝli rüxsarın ondan yaxşıdır

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Gərçi gün xoşdur, vəli rüsxarın ondan yaxşıdır
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiGǝrçi gün xoşdur, vǝli rüxsarın ondan yaxşıdır,
Ay dǝxi taban durur, didarın ondan yaxşıdır.

Nafeyi-müşki-Xütǝn gǝrçi müǝttǝrdir, vǝli,
Ey sǝnǝm, ol xali-ǝnbǝrbarın ondan yaxşıdır.

Nǝqşi-tavus istǝmǝn ondan camalın yey durur,
Lǝfzi-tuti dinlǝmǝn göftarın ondan yaxşıdır.

İstǝmǝn firdövs bağinin güli-xoşbusini,
Dünya bağında güli-rüxsarın ondan yaxşıdır.

Bu Xǝtai qatinǝ kim, qıldılar tǝrifi-müşk,
Çin-bǝçin ol zülfi-müşkinbarın ondan yaxşıdır.