Gəlirsən (Xəstə Qasım)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Gəlirsən (Xəstə Qasım)
Müəllif: Tikmədaşlı Xəstə Qasım
Mənbə: Sədnik Paşa Pirsultanlı (2011). Tikmədaşlı Xəstə Qasımın ədəbi irsinin tədqiqi (az). Azərnəşr. Yoxlanılıb 2018-08-06.

Səhralarda seyr eləyən xan oğlu,
Bir xəbər ver görüm handan gəlirsən?
Hüsn içində şövkət oğlu, şan oğlu,
Məgər təxti Süleymandan gəlirsən.

Oğlan qaşın məscidin, mehrabın tağı,
Qara qaşın kəskin cəllad yarağı.
Şux camalın nur eləmiş oylağı,
Elə sanki İsfahandan gəlirsən.

Saçların qıvrılıb olub çin-çini,
Qara xalın çapdı Fəğfuri Çini.
Gəncə ötəlgisi, Bərdə laçını,
Ya Dərbənddən, ya Şirvandan gəlirsən.

Başına döndüyüm xanların xanı,
Gəncənin xanısan, Bərdə sultanı.
Ya hurisən, ya Bağ- İrəm qılmanı,
Ya mələksən asimandan gəlirsən.

Bəlli, Laçın oylağından cidasan,
Qara bağrım qaynağında didəsən.
Xəstə Qasım, şah yolunda fədasan,
Keçib aşıb dağdan, çəndən gəlirsən.