Gəncə Qubernatorunun 11 mart 1919-cu il tarixli 352 saylı teleqramı

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Gəncə Qubernatorunun 11 mart 1919-cu il tarixli 352 saylı teleqramı (11 mart 1919)
Müəllif: Gəncə Qubernatoru
Gəncə quberniyası
Mənbə: Azərbaycan SSR Еlmlər Akadеmiyasının хəbərləri (tariх, fəlsəfə və hüqüq sеriyası) №4, Bakı, «Еlm», 1989. səh.87. (baş rеdaktоr: Ziya Bünyadov)

Yenibəyazit qəzasının Daşkənd, Şorca, Nevksiti, Sarıyaqub, Qaraqoyunlu, Oğruca, Qayabaşı və Qoşabulaq kəndlərinin nümayəndələri Məşədi Qasım, Abbasəli, Məhərrəm Tağı oğlu bildirirlər ki, erməni qoşunları onları mütamadi olaraq talan edir, bütün taxılı, yemi, mal-qaranı, silahı götürmüşlər; özləri ilə çoxlu insanlar aparmışlar, onların taleyi məlum deyil.