Gərək insan olanın qeyrəti, həm qanı ola

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Gərək insan olanın qeyrəti, həm qanı ola
Müəllif: Hüseyn Nadim Naxçıvani
Mənbə: Hüseyn Nadim Naxçıvani. Divan. Bakı,2011

Gərək insan olanın qeyrəti, həm qanı ola,
Adil, insaflı və həm məzhəbü imanı ola.

Aqibət yoxdur olar fani cəlalü cəbərut,
Bir açıq süfrəsi, miskin doyuran nanı ola.

Gülüm, əhmər səni qoy eyləməsün məst, oyan,
Əhli‐vicdan olanun xeyratı, ehsanı ola.

Bükəcəkdür fələk axırda o ər`ər qədüvi,
Başun üstə oxunan ayeyi‐Qur`anı ola.

Qəbrstan ola mənzil, oxunar ə`malı,
Sağlığında pis işi, ya ki, bəd ünvanı ola.

Mələkül‐mövt oturar sinəvün üstündə sənün,
Xeyr elə, Nadim, o dəm dərdüvə dərmanı ola.