Gətiri

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Gətiri
Müəllif: Aşıq Qurbani
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. ISBN 9952-418-41-5

Başma döndüyüm vəfalı dilbər,
İrəngin dağlardan lala gətiri.
Qaşların ləl olsa, yoxdu qiyməti,
Gözlərin başma bala1 gətiri.

Məclisində şirin-şirin danışı,
O tərlan duruşu, qıya baxışı,
O sərxoş yerişi, o sallanışı,
Kafir olsa, yenə yola gətiri.

Mən qurbanam ala gözün məstinə,
Nə qıyıbsan şirin canın qəsdinə,
Sallana-sallana gəlsən üstünə,
Yazıq Qurbanini hala gətiri.