Gelün soralum canlara, surətindən noldı gedər

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Gelün soralum canlara, surətindən noldı gedər
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Gelün soralum canlara, surətindən noldı gedər?
Dün gün sənünəm der ikən səbəb neyi buldı gedər.

Əcəb dəgül gedər isə, surəti tərk edər isə,
Yanlış, yalan, ğeybət dəgül, dostdan xəbər gəldi gedər.

Qanı anun mülkü malı, tərk eyləmiş cümləsini?
01 padişəh dərgahına həman emel aldı gedər.

Eylə ki dost olmış idi, ol işlər düzülmiş idi.
Bəllü bilün, can surətün saqalma güldi gedər.

Eyler İdi satu bazar, bir pul içröı genə bozar,
Olmış bu dünyədən bezar, yensüz könlək geydi gedər.

Bini toğar, biri gedər, buyruq böylə gəldi məgər,
Kim ola dünyayə doyar, peymanəsi toldı gedər.

Ertə gecə soyləşürlər Həqqi bulalum deyübən,
Yunus aydur, miskin olan Həqqi bunda buldı gedər.