Hüsni-rüxsarın, kim, oldu canü dil heyran ona

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Hüsni-rüsxarın, kim, oldu canü dil heyran ona
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiHüsni-rüxsarın, kim, oldu canü dil heyran ona,
Vǝdǝyi-dövri-qǝmǝrni tapşırır dövran ona.

Çün sǝnin hüsnün misali-Yusifi-Kǝnandir,
Yüzini hǝr kim ki, görmǝz yoxdurur iman ona.

Atǝşi-eşqindǝ, ey xunxarǝ gözlü dilbǝrim,
Öylǝ yanmışdır bu bağrım yoxdurur dǝrman ona.

Gül yanağın, dilbǝra, bǝs tazǝtǝrdir hǝr zaman,
Qanlı yaşımdan tökǝr hǝrdǝm gözüm baran ona.

Zülmǝti-zülfindǝ könlü bu Xǝtai xǝstǝnin,
Xızra bǝnzǝr kim, görünmǝz çeşmeyi-heyvan ona.