Hәr kәsin kim, can üçün bir mehriban cananı yox

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Hәr kәsin kim, can üçün bir mehriban cananı yox
Müəllif: Məhəmmədəli bəy Məxfi


Hәr kәsin kim, can üçün bir mehriban cananı yox,
Öylә bilsin cismi var, amma içindә canı yox.

Bir könül kim, xalidir alәmdә zövqi-eşqdәn,
Bir xәrabә mülkә bәnzәr kim, onun sultanı yox.

Lәblәrin bir abi-heyvandır, xәtin zülmәt ona,
Böylә zülmәt içrә Xızrın çeşmeyi-heyvanı yox.

Hәr ay olduqda müdәvvәr var bir nöqsanı, leyk
Bәdrlәnmiş aydır, ol arizin[in] nöqsanı yox.

Zülfünә eşq әhli iman vermәyin zahid әgәr
Küfr söylәrsә, nola ol kafirin imanı yox.

Hәr qәm olsa dәhrdә derlәr ki, bir payanı var,
Gör nә qәmdir dәrdi-hicrin kim, onun payanı yox,

Yar cövrü tәndә mehman olsa, xoşdur könlümә,
Tarmar olsun o evlәr kim, onun mehmanı yox.

Hәr vüsalın aqibәt alәmdә bir hicranı var.
Talibәm mәn ol vüsalә kim, onun hicranı yox.

Dәrdimin tәdbirini sordum Fәlatundan, dedi:
Mәxfi, dәrdin eşq dәrdidir, onun dәrmanı yox.