Heqq Çələbüm, Həqq Çələbüm, sənciləyin yoq Çeləbüm

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Heqq Çələbüm, Həqq Çələbüm, səncİləyin yoq Çeləbüm
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Heqq Çələbüm, Həqq Çələbüm, səncİləyin yoq Çeləbüm,
Günahlarumuz yarlığa, ey rəhməti çoq Çələbüm.

Qullar sənün, sen qullarun, günahları çoq bunlarım,
Uçmağ(ın)a qoy bunlan, binsünlər Buraq, Çələbüm.

Nə sultan, nə baylardasın, nə köşkii saraylardasın,
Girdün miskinlər könlinə, edindün duraq, Çələbüm.

Nə elmüm var, ne taətüm, nə gücüm var, nə taqətüm,
Məgər sendən inayətüm qıla yüzüm aq, Çələbüm.

Yarlığağıl sən Yunusı günahlu qullarun ilə,
Əgər yarlığamaz isən, key qatı fəraq Çələbüm.