Könül bir yarı sevdi kim, pǝridir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Könül bir yarı sevdi kim, pəridir
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiKönül bir yarı sevdi kim, pǝridir,
Cahan içrǝ gözǝllǝr sǝrvǝridir!

Boyu bağ içrǝ sǝrvi-nazǝ bǝnzǝr,
Yanağı hǝmçü vǝrdi-ǝhmǝrdir.

Yüzüdür nisbǝti-xurşidi-taban,
Fǝlǝkdǝ mah onunçün Müştǝridir.

Yüzü sǝhni-gülüstan içrǝ güldür,
Saçının buyi müşki ǝnbǝridir.

Kim onun vǝslinǝ bir dǝm irişsǝ,
Cǝmii mülki-alǝmdǝn bǝridir.

Saçının rǝngidir, çün leylǝtülqǝdr,
Cǝmali-nuri-şǝmsi-xavǝridir.

Əzǝldǝn anu sevdim canü dildǝn,
Sağınmasun ki, eşqim sǝrsǝridir.

Baxıb heyran olur Hüsnünǝ alǝm,
Xǝtai xǝstǝnin ol dilbǝridir.