Könlün istəsə qəm dərdiğə dəva, qədəh iç

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Könlün istəsə qəm dərdiğə dəva, qədəh iç
Müəllif: Sadıq bəy Əfşar
Mənbə: Sadiq bəy Əfşar. Şeirləri (Transfoneliterasiya və fotofaksimile). Bakı: Nurlan, 2010.s.61.

Könlün istəsə qəm dərdiğə dəva, qədəh iç,
Özüni etmə qəmü dərdə mübtəla, qədəh iç.
Vüsal bəzmida əgər tüşsə ərzi-halə məcal,
Hicab dəf'i üçün əl tola-tola qədəh iç.
Gör, ey disan fələkün sübhü şamı yeksan,
Əgər səbah qədəh tutü gər məsa qədəh iç.
Əgər ki, meykədəğə tüşə, möhtəsib, güzərin,
Xilafi-məşrəb edüb qılma macəra, qədəh iç.
Demə xumari bəladür deyü qədəh içmən,
Ki, bar duayi-qədəh dafeyi-bəla, qədəh iç.
Qanadı ensə məqamın bəqa əcəl, ey dil,
Unutma dövri-qədəhnivü cabəca qədəh iç.
Zəman küdurətidin, Sadiqi, əgər bilsən,
Mükəddər olmaya könlün, mükərrəra qədəh iç.