Kərəm et bir bəm baq, niqab yüzündən bıraq

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Kərəm et bir bəm baq, niqab yüzündən bıraq
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Kərəm et bir bəm baq, niqab yüzündən bıraq,
Ayun on dördümisin, balqurur yüzü yanaq,

Şol ağzundan kələci yüz bin şükraneyilə,
Dəstur gəlsün taşraya, söylesün dilü dodaq.

Otuz iki mirvari mərcana düzmiş kibi,
Qiyməti dürdən olmış, yaraşur incüdən aq,

Sifətün anlığı bulğuri noxud kibi,
İki qaşun, ay alnun gənc aya verür sebəq.

Görən pərvanələyin necə oda düşmesün?!
Gözlerinün baqışı can alur iki çıraq.

Eşqün zümzüməsindən aşiq boynı zəncirlü,
Azadlıq istəməz(lər), şöylə qaldılar dutsaq.

Qanğı bir nəsnəni ki, dil necə şərh eyləsün?
İlahi, sən bəklegil yavuz gözlərdən ıraq.

Boynun yuvuq boynından hiç fərq eyləyəmədüm,
Gümana verən bəni küpəli İki qulaq.

Yunus Heqq təcellisin sənün yüzündə gördi,
Çarə yoq aynlmağa, çün sendə göründi Həqq.