Kimidir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Kimidir
Müəllif: Mikayıl Müşfiq

Sevgilim əyninə yaşıl geyinmiş,
Sallanışı sərvi-çəmən kimidir.
Bu bənzətmə bir az üzdən olsa da,
Tamaşa görkəmi səmən kimidir.

Nə arzu eyləsən, könlümdə vardır,
Eşqimin səhəri bir ilk bahardır.
Ona könül verən nə bəxtiyardır,
Fikrim-hissim təzə gülşən kimidir.
 
Müşfiqin ürəyi yarpaqdan incə,
Titrəyir bir xəfif rüzgar əsincə,
Məşuqun ayağı haraya dəysə,
Orası aşiqə vətən kimidir.