Ləzgi Əhmədlə Xəstə Qasımın birinci deyişməsi

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ləzgi Əhmədlə Xəstə Qasımın birinci deyişməsi
Müəllif: Tikmədaşlı Xəstə Qasım
Mənbə: Sədnik Paşa Pirsultanlı (2011). Tikmədaşlı Xəstə Qasımın ədəbi irsinin tədqiqi (az). Azərnəşr. Yoxlanılıb 2018-08-06.

Ləzgi Əhməd:
Səndən xəbər alım, ay Dədə Qasım,
O nədir ki, dürlü-dürlü halı var?
Nədən xəlq olundu ərşin arğacı?
O nədir ki, toxunmamış xalı var?

Xəstə Qasım:
Sənə cavab verim, ay Ləzgi Əhməd,
Bahardır ki, dürlü-dürlü halı var.
Nurdan xəlq olundu ərşin arğacı,
O buluddur, toxunmamış xalı var.

Ləzgi Əhməd:
O nədir ki, dayanıbdır dayaqsız?
O nədir ki, boyanıbdır boyaqsız?
O nədir ki, doğar əlsiz-ayaqsız?
Üç ay keçər, ayağı var, əli var?

Xəstə Qasım:
Göy bir çadır, dayanıbdır dayaqsız,
Ayla gündür, boyanıbdır boyaqsız,
Qurbağadır doğar, əlsiz-ayaqsız,
Üç ay keçər, ayağı var, əli var.

Ləzgi Əhməd:
Ləzgi Əhməd deyər, gələr dalalar,
Nə qumaşdır, satan olmaz alalar?
O nədir ki, dimdiyindən balalar?
O nədir ki, qanadında xalı var?

Xəstə Qasım:
Xəstə Qasım deyər, yaşdır dalalar,
O ağıldır, satan olmaz alalar.
O buğdadır, dimdiyindən balalar,
Kəpənəkdir qanadında xalı var.