Lәli-lәbin ki, xәlq deyirlәr şәrab ona

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Lәli-lәbin ki, xәlq deyirlәr şәrab ona
Müəllif: Bahar Şirvani


Lәli-lәbin ki, xәlq deyirlәr şәrab ona,
Xasiyyәti-şәrab tapar yetsә ab ona.

Şirin lәbin ki, lәl ürәyin qanә döndәrib,
Yoxdur üzündә qanı, deyәn lәli-nab ona.

Görmәk şüai-arizini kimdә tabi var,
Bitablıq edib nә salırsan niqab ona?!

Gündәn-günә saraldı, görüb hüsnünü yenә,
Girmәz yerә ki, qarşı çıxar aftab ona.

Nәfyi-vücudi-nöqteyi-mövhum edәr hәkim,
Ağzın deyәydi kaş açılıb bir cavab ona.

Zahid ki, eşqi küfr deyib hökm edәr, Bahar,
İmanә gәlmәz, oxuyasan min kitab ona.