Laşerikə oqursın, sonra şərik qatarsın

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Laşerikə oqursın, sonra şərik qatarsın
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə (2004). Əsərləri (az). "Öndər". ISBN 9952-416-00-7. 2017-05-25 tarixində arxivləşdirilib. 2017-05-25 tarixində istifadə olunub.

Laşerikə oqursın, sonra şərik qatarsın,
Birə iki demegil, Fitnə kimdən dutarsın?

Çün Qur’an gögdən endi, anı Allah buyurdı,
Andan xəbər ver bana, ha kitabdan Ötərsin.

Oqursın təsrif kitab, neçə bina vü i’rab,
Xövfii rica səndə yoq, eylə kim bir tatarsın.

Elm oqımaqdan gərək kəndözini bilməkdür,
Kəndözüni bilməzsən bir heyvandan betərsin.

Elm oqımaq me’nisi ibrət almaqdur ancaq,
Çün ibrət almadım sən, görmədin taş atarsın.

On iki bin hədisi cəm' eylədi Mustafa,
Unutdunuz anı siz, şərh ilə söz satarsın.

Qılursm riya namaz, yazuğun çoq, xeyrün az,
Dinlə nəyə varur söz, cəhənnəmdən bitərsin.

Xəlqə fetva verürsin, nəyiçün sən dutmazsın?
İxlas ilə gəlürsən, bizdən nəsnə utarsm.

Sen fəqihsin, bən fəqir, sana hiç tanumuz yoq,
Elmün var, əməlün yoq, günahlara batarsın.

Bu düzilən tərtibi ayruqsıdı mı dersin?!
Başaramazsm, xoca, əndişəden yitersin.

Eşit, Yunus, söz bunda, ibrət alğıl Özindən,
Əgər qəbul edərsən, bir qaç dəxi qatarsm.