Müəllif:Yakop Zazadze

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Y hərfi ilə müəlliflər Yakop Zazadze
(XIX əsr–XX əsr)
Pəktаyi təхəllüsü ilə şеirlər qоşаn Yаkоp Zаzаdzе ХIХ yüzilliyin sоnu, ХХ yüzilliyin əvvəllərində yаşаyıb.