Müsülmanam deyən kişi şərti nedür bilsə gərək

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Müsülmanam deyən kişi şərti nedür bilsə gərək
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Müsülmanam deyən kişi şərti nedür bilsə gərək,
Tənqrinün buyruğın tutub beş veqt namaz qılsa gərək.

Tanla turub başun qaldur, əllərüni suya daldur,
Tamudan azadlu oldur, qullar azad olsa gərək.

Öylə namazın qılasın, hər ne dilərsən bulasın,
Nəfs düşmənin Öldürəsin, nəfs həmişə ölsə gərək.

Ol ikindiyi qılanlar, an dirlik dirilənlər,
Olardur Heqqə irənlər, daim Həqqə irsə gərək.

Axşamdurur üç fərizə tağca günahun əridə,
Eyü əməlləriin sana şəm’ü çırağ olsa gərək.

Yatsu namazına ol hazır, hazırlan sevər Qadir,
İmanun əksügin bitir, iman pişrov olsa gərək.

Hər kim müsülman olmadı, beş vəqt namazı qılmadı,
Bilün, müsülman olmayan ol tamuya girsə gərək

Görməzmİsİn Mustafayı, necə bəklədi vəfayı,
Ümmət içün ol səfayı ümmət ana irsə gərək.

Bəklər isən din ğeyrətin verməgil nəfsə muradın,
Yunus, Nəbi seləvatın eşq İlə dəgürsə gərək.