Müsәlsәl türreyi-tәrrar gahi rast, gahi kәc

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Müsәlsәl türreyi-tәrrar gahi rast, gahi kәc
Müəllif: Məhəmmədəli bəy Məxfi


Müsәlsәl türreyi-tәrrar gahi rast, gahi kәc,
Tökülmüş qamәtә, oynar gahi rast, gahi kәc.

Düşәr gәh rast zülfün qamәtә, gәh kәc, bu, adәtdir,
Çıxar sәrv üstünә şәhmar gahi rast, gahi kәc.

Yenә qan etmәk istәrmi, baxır çox xәşm ilә çәşmin,
Misali-mәrdümi-xunxar gahi rast, gahi kәc.

Vüsalın gәh qılır qismәt mәnә, gәh hicrini dövran,
Dolanır çәrxi-kәcrәftar gahi rast, gahi kәc.

Baxır çәşmin rәqibә düz, mәnә kәc, bir mәsәldir bu,
Gedәr yol mәrdümi-xummar gahi rast, gahi kәc.

Dolanma müddәilәr xatirin xoşnud etmәkçün
Bәzm, ey yari-mahruxsar, gahi rast, gahi kәc.

Qaşın tağına sәcdә etmәk üçün ruzü şәb, ey mәh,
Olur hәr zahidi-dindar gahi rast, gahi kәc.

Görüm bәrbad ola ol nöh rәvaqın, ey fәlәk, yeksәr--
Ki, bәxtimlә mәnim oynar gahi rast, gahi kәc.

Qalıb sövdayi-zülfün içrә Mәxfi zarü sәrgәrdan,
Dolanır hәr tәrәf naçar gahi rast, gahi kәc.