Müsibətnamə

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Müsibətnamə
Müəllif: Molla Vəli Vidadi
Hüseyn xan Müştağa

Ol Qarabağ hakimi dövlətli İbrahim xan,
Əvvəlü axır onunla ta yaman idi, yaman,
Gördü fürsət gəldi, fövt etmək deyil əqlə nişan,
Oldu Əbdülqadir ilə müttəfiq həm ol zaman
Yığıldılar bihəddi-ləşkər, cəm edib hər yanə bax.