Məhşər günü görüm derəm, ol sərvqaməti

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Məhşər günü görüm derəm, ol sərvqaməti
Müəllif: Məhəmməd Füzuli


Məhşər günü görüm derəm, ol sərvqaməti,
Gər onda həm görünməsə, gəl gör qiyaməti.

Tərki-mey etdin, ey könül, əyyami-gül gəlir,
Əlbəttə, bu işin çəkilir bir nədaməti.

Məcnun ki, padişahi-sipahi-vühuş idi,
Mən tək müsəxxər etmədi mülki-məlaməti.

Səhranəvərd ikən, mənə təsviri-Kuhkən,
Öyrətdi şəhri-eşqdə rəsmi-iqaməti.

Səngi-məlamət ilə çəkin çevrəmə həsar,
Əşkim fənayə verməsin əhli-səlaməti.

Zahid, çox etmə tən mey üftadəsinə kim,
Çoxları yıxdı piri-müğanın kəraməti.

Qəm zülmətində bulmağa dərdü bəla məni,
Bəsdir, Füzuli, atəşi-ahim əlaməti.