Məzmuna keç

Məktəb şərqisi (Məhəmməd Hadi)

Vikimənbə saytından
Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Məktəb şərqisi
Müəllif: Məhəmməd Hadi
Mənbə: Məhəmməd Hadi. Məktəb şərqisiazadliq.org saytı. Yayımlanıb: 20.03.2011.

Məktəb nə demək? Şəmsi-şəbistani-cəhalət.
Məktəb nə demək? Gülşəni-ürfan, kəmalət,
Məktəb nə demək? Ümmətə bir babi-inayət,
Eylər qələmim sizlərə həqqilə vəsayət:

Darülədəbin bilməliyiz qədrini, millət,
Göstərməli ikmalına olduqca həmiyyət.

Məktəb nə demək? Rəhbəri-övladi-vətəndir.
İrşadına məzhər bulunan əhli-fətəndir,
Məktəb düri-adabü kəmalətə ədəndir,
Atidəki söz bizlər üçün zibi-dəhəndir:

Darülədəbin bilməliyiz qədrini, millət,
Göstərməli ikmalına olduqca həmiyyət.

Məktəb nə demək? Ruh, dilə feyzrəsandır,
Gəhvareyi-canpərvəri-rövşənnəfəsandır,
Aşiqləri darülədəbin növhəvəsandır.
Bu söz bizə hər şamü səhər zikri-lisandır:

Darülədəbin bilməliyiz qədrini, millət,
Göstərməli ikmalına olduqca həmiyyət.

Məktəblə qılar növi-bəşər dəfi-bəlaya,
Məktəblə çıxar zahirə əsrari-xəfaya,
Məktəblə yaşar rahətü məsud rəaya,
Eylər qələmim bu sözü təkrar vəsaya:

Darülədəbin bilməliyiz qədrini, millət,
Göstərməli ikmalına olduqca həmiyyət.

Azmışlar üçün elmü ədəb nuri-səhərdir,
Cəhl ilə kor olmuşlar üçün köhl bəsərdir,
İnsana şərəfbəxş fəqət elmü hünərdir.
Bimərfət adəm canı yox xüşk şəcərdir.

Darülədəbin bilməliyiz qədrini, millət,
Göstərməli ikmalına olduqca həmiyyət.