Məktəb şərqisi (Məhəmməd Hadi)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Disambig.svg Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Məktəb şərqisi
Müəllif: Məhəmməd Hadi
Mənbə: Məhəmməd Hadi. Məktəb şərqisiazadliq.org saytı. Yayımlanıb: 20.03.2011.

Mәktәb nә demәk? Şәmsi-şәbistani-cәhalәt.
Mәktәb nә demәk? Gülşəni-ürfan, kəmalət,
Mәktәb nә demәk? Ümmәtә bir babi-inayət,
Eylәr qәlәmim sizlәrә hәqqilә vәsayәt:

Darülәdәbin bilmәliyiz qәdrini, millәt,
Göstәrmәli ikmalına olduqca hәmiyyәt.

Mәktәb nә demәk? Rәhbәri-övladi-vәtәndir.
İrşadına mәzhәr bulunan әhli-fәtәndir,
Məktəb düri-adabü kəmalətə әdәndir,
Atidәki söz bizlər üçün zibi-dәhәndir:

Darülәdәbin bilmәliyiz qәdrini, millәt,
Göstәrmәli ikmalına olduqca hәmiyyәt.

Mәktәb nә demәk? Ruh, dilә feyzrәsandır,
Gәhvareyi-canpәrvәri-rövşәnnәfәsandır,
Aşiqlәri darülәdәbin növhәvәsandır.
Bu söz bizә hәr şamü sәhәr zikri-lisandır:

Darülәdәbin bilmәliyiz qәdrini, millәt,
Göstәrmәli ikmalına olduqca hәmiyyәt.

Mәktәblә qılar növi-bәşәr dәfi-bәlaya,
Mәktәblә çıxar zahirә әsrari-xәfaya,
Mәktәblә yaşar rahәtü mәsud rәaya,
Eylәr qәlәmim bu sözü tәkrar vәsaya:

Darülәdәbin bilmәliyiz qәdrini, millәt,
Göstәrmәli ikmalına olduqca hәmiyyәt.

Azmışlar üçün elmü әdәb nuri-sәhәrdir,
Cәhl ilә kor olmuşlar üçün köhl bәsәrdir,
İnsana şәrәfbәxş fәqәt elmü hünәrdir.
Bimәrfәt adәm canı yox xüşk şәcәrdir.

Darülәdәbin bilmәliyiz qәdrini, millәt,
Göstәrmәli ikmalına olduqca hәmiyyәt.