Mənim kim bir ləbi-xəndan üçün giryanlığım vardır

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Mənim kimi bir ləbi-xəndan üçün giryanlığım vardır
Müəllif: Məhəmməd Füzuli


Mənim kim bir ləbi-xəndan üçün giryanlığım vardır,
Pərişan türrələr dövründə sərgərdanlığım vardır.

Yaşım təxti-rəvandır, taci-zərrin şöleyi-ahim,
Görün kim, dövləti-eşq ilə nə sultanlığım vardır.

Yumulmaz əşk tüğyanından ansız çeşmi-xunbarım,
Xəyali-surəti-cananə xoş heyranlığım vardır.

Sirişkim gör, məni, ey əbr, özündən kəm xəyal etmə,
Həvayi-eşq ilə min səncə əşkəfşanlığım vardır.

Ləbin dövründə kim insan olan can der ona mütləq,
Əgər abi-həyat etsəm tələb, heyranlığım vardır.

Füzuli cami-mey tərkin qılıb, zöhd ilə təqvadən
Qamu danayə rövşəndir bu kim, nadanlığım vardır.