Mənzumə (Şeyx Mahmud əfəndi Almalı)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Mənzumə
Müəllif: Şeyx Mahmud əfəndi Almalı


Könül, yad eylə hər saət unutma yaru-ixvani
Məhəbbət yoluna daim fəda qıl baş ilə canı.


Mühibbin canı məhbubin xiyalı, fikri - zikridür,
Bulurmu ol kəsin canı, unuda canı cananı?


Məhəbbət, eşq - əzəldə vəsfü - ruh olmuş təxəllüfsüz,
Neçə ərvahi baqidür və baqihübbü – rövhani.


Bu zövqü olmayan aşiq əsiri-dini-dünyadır,
Nə bilsin zövqi-irfanı sevən dinilə dünyanı?


Mənəm bir nüqtəyi-hübbəm, cəfadövrani-dövründə,
Dolanmış dövrəmi dövran alıb əksimlə sövdanı.


Və ya Mahmudi məzmuməm məlamət səngisar eylə,
Əsəb hisnü-həsinnimdür bəlavü-qəm pərişanı.